Pri prijavi enostavno sledimo strukturi formularja.

Izpolnjevanja končnega formularja prijave pa se ne lotimo, dokler nam mentor delovne različice prijave izrecno ne potrdi. Če je namreč veliko nejasnega, bomo dobili prijavo v popravljanje, kar je posebej neugodno v primeru online obrazca, ki ni prijazen za interakcijo in popravke. Še neprimernejše je – kadar formular ni v elektronski obliki – mentorja postaviti pred dejstvo z že izdelano prijavo in natisnjenim formularjem, ki naj bi ga zgolj še podpisal.

Kot rečeno, je uvodni sestanek z mentorjem zelo pomemben in včasih je prijava v celoti dorečena že na tem sestanku. Nemalokrat pa je za identifikacijo teme in formuliranje prijave potrebnih več sestankov. Včasih sta potrebna dva ali celo trije dodatni pogovori, preden je prijava dokončna, čeprav se to običajno uredi prek e-pošte (ali spletnega foruma ali spletnega referata). Le v nekaterih redkih primerih, ko zadeve predhodno niso bile dobro dorečene oziroma ko študent potrebuje več časa za presojo, kaj točno želi, je lahko tudi za prijavo potrebnih več osebnih pogovorov.

Smiselno je torej, da se osnutek prijave najprej uskladi prek e-pošte oziroma prek spletnega foruma. Šele zrela in z mentorjem dokončno dorečena tema se nato zapiše – kar nam mora mentor predhodno eksplicitno potrditi – v ustrezen fakultetni prijavni formular. Če ima fakulteta (tako kot npr. FDV) zgolj spletni obrazec, kamor vnašamo tekst prijave neposredno, torej brez oblike formularja v PDF-obliki ali Wordu, potem najprej izdelamo interno različico prijave v urejevalniku besedil (npr. Word), ki smo jo predhodno predelali z mentorjem in jo tudi jezikovno pregledali, vključno s črkovanjem (angl. spellcheck). Dokončno interno različico (npr. v urejevalniku besedil Word) nato izrežemo in prilepimo (angl. cut and paste) v uradni online obrazec, do katerega dostopamo prek svojega profila v spletnem referatu. V takem primeru se bo prijava verjetno tudi potrjevala online (npr. mentor, predstojnik programa, prodekan). Ko bo potrjena, bomo obveščeni bodisi pisno bodisi elektronsko. Lahko pa seveda pred končno odobritvijo v celotnem procesu potrjevanja dobimo še kakšne komentarje in zahtevke za popravke s strani mentorja ali fakultetnih organov (npr. prodekan, skrbnik programa, komisije).

 

<< Nazaj Naprej >>