Naslov diplome je ob prijavi posebej pomemben, saj se bo ohranil tudi v sami diplomi. Brez neke dodatne formalne procedure ga tudi ne bo mogoče spremeniti. Naslov mora biti kot prvo nadvse poveden. V nekaj besedah mora sporočiti bistvo celotne vsebine, zato mora biti teh nekaj besed izbranih izredno skrbno. Morebitni uporabniki oziroma bralci naše diplome se bodo namreč za nadaljnji pregled vsebine v največji meri odločali predvsem na osnovi naslova.

Znano je, kako zelo so v marketingu, oglaševanju, medijih, zabavni industriji, založništvu in novinarstvu naslovi pomembni za pritegnitev pozornosti. Ker je diploma strokovno oziroma znanstveno delo, pritegnitev pozornosti sicer ne more biti na prvem mestu (je pa zato na drugem), temveč moramo načeloma stremeti predvsem k objektivnemu, natančnemu in razumljivemu naslovu, ki najbolj opiše vsebino diplome.

Naslov ne sme biti preširok, kar je najpogostejša napaka. Tako je npr. naslov »Internet v Sloveniji« odločno preširok, saj ne vemo, ali gre npr. za širitev interneta med prebivalstvom ali med podjetji, ali gre za historičen prikaz ali aktualne izzive, ali se obravnavajo varnostni ali izobraževalni vidiki. Smiselna zožitev bi lahko bila »Vloga interneta v osnovnošolskem izobraževanju v Sloveniji« ali »Širitev interneta v Sloveniji med malimi podjetji«.

Pri tem, če je nujno, ne varčujemo s številom besed. Neredko se odločimo za dvoslojni naslov, npr. »Stroški in napake spletnih anket: primer raziskave med slovenskimi podjetji«. Lahko pa se seveda odločimo za manj dolgočasen pristop in imamo v naslovu celo vprašanje (če fakultetna pravila to sploh dopuščajo), npr. »Katere spletne ankete so pri raziskovanju podjetij najučinkovitejše?« Lahko se odločimo tudi za kak (pretirano) intriganten namig za pritegnitev pozornosti, npr. »Zmagovite spletne ankete med podjetji«, ki pa je na tem mestu naveden predvsem kot karikirana ilustracija, saj ga mentor verjetno ne bi dovolil. Poskušamo pa lahko biti tudi minimalistični, če je to seveda mogoče, npr. »Spletne ankete med podjetji«, vendar tvegamo, da je tak naslov preširok.

Za dober naslov je včasih potrebnega precej razmisleka v obliki pogovora ne le z mentorjem, ampak tudi s kolegi in v svojem socialnem krogu. Najbolje je, da je tak pogovor organiziran, strukturiran in usmerjen v smislu možganske nevihte (angl. brainstorming).

Na drugi strani nam bo pri naslovu v veliko pomoč mentor. Pogosto je sicer mentor naslov že določil in ga zgolj izberemo izmed vnaprej razpisanih tem. Mentor ima tudi bogate izkušnje z učinkovitim in kratkim poimenovanjem vsebin, saj se s tem nenehno srečuje pri lastnem pisanju in raziskovalnem delu.

Pogosto nastane problem pri oblikovanju naslova zato, ker ga moramo navesti razmeroma zgodaj v procesu, še preden smo se morda v tematiko zares poglobili. Ko pa se poglobimo, bi neredko naslov nekoliko spremenili. Naknadno je sicer vedno možno zamenjati naslov, temo in celo mentorja, ampak se je temu priporočljivo izogniti, saj je tak proces dodatna izguba časa in energije, hkrati pa je to znak, da nismo pravilno načrtovali in pravočasno ocenili svojih interesov in okoliščin.

 

<< Nazaj Naprej >>