Naslov diplome je ob prijavi posebej pomemben, saj se bo avtomatično  prenesel in ohranil tudi v sami diplomi. Brez neke dodatne formalne procedure ga nato tudi ni več mogoče spremeniti.

Naslov mora biti kot prvo nadvse poveden. V nekaj besedah mora sporočiti bistvo celotne vsebine, zato mora biti teh nekaj besed izbranih izredno skrbno. Morebitni uporabniki oziroma bralci naše diplome se bodo namreč za nadaljnji pregled vsebine v največji meri odločali predvsem na osnovi naslova.

Znano je, kako zelo so v marketingu, oglaševanju, medijih, zabavni industriji, založništvu, novinarstvu, raziskovanju in še kje naslovi pomembni za pritegnitev pozornosti. Ker je diploma strokovno oziroma znanstveno delo, sama pritegnitev pozornosti sicer ne more biti na prvem mestu (je pa zato na drugem), temveč moramo načeloma stremeti predvsem k objektivnemu, natančnemu in razumljivemu naslovu, ki najbolj opiše vsebino diplome.

Naslov ne sme biti preširok, kar je najpogostejša napaka. Tako je npr. naslov »Internet v Sloveniji« odločno preširok, saj ne vemo, ali gre npr. za širitev interneta med prebivalstvom ali med podjetji, ali gre za historičen prikaz, ali za aktualne izzive, ali se obravnavajo varnostni ali izobraževalni vidiki. Smiselna zožitev bi lahko bila »Vloga interneta v osnovnošolskem izobraževanju v Sloveniji« ali »Širitev interneta v Sloveniji med malimi podjetji« ali »Slovenija v EU perspektivi z vidika rabe interneta v splošni populaciji«.

Pri tem, če je nujno, ne varčujemo s številom besed. Neredko se odločimo za dvoslojni naslov, npr. »Raba interneta v splošni populaciji: Slovenija v EU perspektivi« ali »Stroški in napake spletnih anket: primer raziskave med slovenskimi podjetji«.

Lahko pa se seveda odločimo za manj dolgočasen pristop in imamo v naslovu celo vprašanje (če mentor in fakultetna pravila to dopuščajo), npr. »Katere spletne ankete so najučinkovitejše pri organizacijskem raziskovanju?«

Lahko se odločimo tudi za kak (pretirano) intriganten namig za pritegnitev pozornosti, npr. »Zmagovite spletne ankete med podjetji«, ki je na tem mestu seveda naveden predvsem kot karikirana ilustracija, saj ga mentor (niti fakulteta) verjetno ne bi dovolili.

Poskušamo pa lahko biti tudi minimalistični, če je to seveda mogoče, npr. »Spletne ankete med podjetji«, vendar tvegamo, da je tak naslov preširok.

Za dober naslov je včasih potrebnega precej razmisleka v obliki pogovora ne le z mentorjem, ampak tudi s kolegi in po možnosti v svojem socialnem krogu. Najbolje je, da je tak pogovor organiziran, strukturiran in usmerjen v smislu možganske nevihte (angl. brainstorming). Znano je, da so bili naslovi določenih produktov (medijskih, kulturnih, umetniških, strokovnih) izbrani zelo skrbno, po dolgem raziskovanju, razmišljanju in številnih iteracijah.

Na drugi strani nam bo pri naslovu v veliko pomoč seveda mentor. Pogosto je mentor naslov že določil in ga zgolj izberemo izmed vnaprej razpisanih tem. Mentor ima tudi bogate izkušnje z učinkovitim poimenovanjem vsebin, saj se s tem nenehno srečuje pri lastnem pisanju in raziskovalnem delu.

Pogosto nastane problem pri oblikovanju naslova, ker ga moramo navesti razmeroma zgodaj v procesu, še preden smo se morda v tematiko zares poglobili. Ko pa se poglobimo, bi neredko naslov nekoliko spremenili. Naknadno je sicer vedno možno zamenjati naslov, temo in celo mentorja. Temu se je priporočljivo izogniti, saj je tak proces dodatna izguba časa in energije, hkrati pa je to tudi znak, da procesa diplomiranja morda nismo ustrezno načrtovali.

Do prijave diplome bi se zato morali poglobiti vsaj do te mere (glej podpoglavje 2.4.2 Vsebina prijave), da pridemo do zaokroženega naslova, s katerim smo zadovoljni. Hkrati bi moral biti naslov tudi dovolj stabilen, tako da bo »zdržal« do konca diplome. Če moramo naslov naknadno spreminjati, je to skoraj zagotovo indic, da  smo se pred tem v vsebino prijave premalo poglobili. Kot rečeno je za poglabljanje v problematiko, s katero se pred tem še nismo posebej ukvarjali, in za najnujnejše vsebinske priprave na prijavo potrebnih okoli 10-20 ur.  Če porabimo premalo časa, tvegamo vrsto neugodnih posledic, ena od njih je tudi potreba za naknadno spremembo naslova.

Nedorečen naslov diplome pa hkrati s tem tudi pomeni, da nismo izpolnili vseh predpogojev za pisanje osnutka (podpoglavje 2.4.4 Proces prijavljanja).

<< Nazaj Naprej >>