Potem ko se z mentorjem dogovorimo za temo, lahko začnemo s postopkom prijave. Prijava sicer ni predpogoj, da bi se lotili glavnine dela na diplomi. S te plati se pravzaprav priporoča čim poznejša oddaja, seveda le v primeru, da je študent dovolj zrel, če to ni v nasprotju s formalnimi zahtevami (npr. obvezna prijava do marca za diplome, ki želijo biti zaključene v tekočem študijskem letu) in če to ne povzroča nepredvidenih tveganj.

Pri prijavi moramo, podobno kot pri izbiri teme, upoštevati svoje sposobnosti, zanimanje, ambicioznost in razpoložljiv čas. Pomembni so tudi izkušnje iz pregledovanja podobnih diplom oziroma raziskav, parametri empiričnega dela in posebnosti obravnavane problematike. Vse to je treba pred prijavo razčistiti in prijava mora vse to tudi odražati.

 

<< Nazaj Naprej >>