Potem ko se z mentorjem dogovorimo za temo, lahko začnemo s postopkom prijave. Prijava sicer ni predpogoj, da bi se lotili glavnine dela na diplomi. Z vsebinskega vidika je pravzaprav priporočljiva čim poznejša oddaja, seveda le v primeru, da je študent dovolj zrel, in če to ni v nasprotju s formalnimi zahtevami (npr. obvezna prijava do marca za diplome, ki želijo biti zaključene v tekočem študijskem letu). Če smo namreč iz določenih razlogov prisiljeni diplomirati do določenega roka (npr. september), potem smo zaradi administrativnih pravil na fakulteti pogosto avtomatično prisiljeni, da do predpisanega roka (npr. marec) oddamo tudi prijavo.

Pri prijavi moramo, podobno kot pri izbiri teme, upoštevati svoje sposobnosti, zanimanje, ambicioznost in razpoložljiv čas. Pomembni so tudi izkušnje iz pregledovanja podobnih diplom oziroma raziskav, parametri empiričnega dela in posebnosti obravnavane problematike. Vse to je treba pred prijavo razčistiti in prijava mora vse to tudi odražati.

 

<< Nazaj Naprej >>