Pri izbiri mentorja velja upoštevati naslednje:

  • Pri starejših študentih/diplomantih se sicer lahko nekoliko pozanimamo, kako proces diplome poteka pri želenem profesorju, vendar pa to informacijo jemljimo z dobršno mero skepse, saj so bivši študenti lahko zelo subjektiven vir. Pomembneje je, da nas tema res zanima, da profesor področje obvlada in ima do njega veselje. Pomemben je tudi dober občutek, ko steče uvodna komunikacija s profesorjem. Kot rečeno, so mentorji skozi leta precej standardizirali pristop k mentorstvu pri diplomi, tako da v tem pogledu ni velikih razlik. Tudi posebej težavnih profesorjev danes ni več pričakovati, saj so jih študentske evalvacije, študentske organizacije in habilitacijski postopki odstranili s skoraj vsemi anomalijami. Obstajajo seveda določene razlike med profesorji, tako v značaju, empatiji kot tudi v tem, kako se zavzamejo za študenta, kako se poglobijo, koliko časa si vzamejo in kako hitro se odzivajo. Pri tem je na eni strani večja poglobitev mentorja seveda dragocena in pozitivna, res pa je, da to lahko preide v pretirano zahtevnost in formalizem. Največje razlike med mentorji so morda glede sprotnosti odgovarjanja, npr. kako hitro odgovori na e-pošto in kako hitro prebere in komentira osnutek. Kadar se mudi – in na določeni točki se mudi v zelo veliko primerih –, postane to zelo pomembno.
  • Mlajši profesorji (docenti), ki še niso bili velikokrat mentorji, so večinoma bolj zagnani in se bodo študentu verjetno bolj posvetili, imeli bodo več časa in bodo pogosteje dosegljivi. Obenem pa bodo morda tudi natančnejši in zahtevnejši. Prav tako ne bodo imeli širine in izkušenj ter razumevanja in velikodušnosti, ki pride z leti in je posebej dragocena v primeru kakršnihkoli zapletov.
  • Pred dokončno izbiro mentorja (in teme) je na spletu smiselno pregledati dotedanje teme potencialnega mentorja in tudi diplome drugih mentorjev s področja, ki nas zanima. S tem dobimo predstavo o tem, kakšna bi bila videti naša diploma, pa tudi ideje za področje, ki bi ga morda raziskali.

 

<< Nazaj Naprej >>