Povzetek (izvleček ali abstrakt) diplome se nahaja na samem začetku, vendar ga izdelamo povsem na koncu, ko je diploma že povsem zaključena. Zavedati se je treba, da je povzetek izjemno pomemben, saj se prebere najprej in tudi daleč najbolj natančno. Navedeno velja tako za mentorje in komisijo, za ostale bralce pa bo povzetek pogosto sploh edini del, ki ga bodo prebrali. Povzetek bo nato odločilno vplival, ali se bo v določeni diplomi prebralo še kaj. Povzetek mora zato poljudno, koncizno in privlačno, a kljub temu realno in enostavno sporočiti vse bistvene komponente diplome in njeno dodano vrednost.

Zaradi vseh navedenih razlogov mora biti povzetek narejen posebej skrbno. Zahteva večkratno branje in piljenje (praviloma najmanj tri različice pri najboljših študentih, sicer pa najmanj pet različic). Povzetka nikakor ni mogoče narediti v enem dahu ali zgolj v četrt ure. Nadvse koristno je – pravzaprav je to nujno – da ga damo prebrati čim več osebam. Ko imamo prvi osnutek povzetka izdelan, je smiselno, da ga primerjamo s povzetki dobrih diplom.

Povzetek mora imeti naslednje elemente:

 • izhodišče, ozadje in opis relevantnosti teme,
 • opredelitev obravnavanega problema,
 • namen diplome in njene cilje,
 • glavne hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja (ali oris vsebine),
 • okvirno strukturo in potek diplome,
 • jasno razviden prispevek avtorja oziroma dodano vrednost,
 • na koncu je priporočljivo v eni povedi povzeti glavno ugotovitev.

Študenti globoko podcenjujejo zahtevnost dela na povzetku, o čemer priča dejstvo, da je skoraj vsak povzetek, ki ga študent odda, potreben enega ali več popravkov mentorja. Praviloma ali vsaj pogosto so potrebne dve do tri interakcije, na koncu pa še neposredno urejanje s strani mentorja.

Problemi, ki jih ima študent pri pisanju povzetka, so običajno naslednji:

 • skoraj vsi povzetki so (bolj ali manj) pomanjkljivi v vsebinskem smislu, ker ne vključujejo vseh prej navedenih elementov povzetka;
 • študent podcenjuje zahtevnost izdelave povzetka:
  • nameni mu bistveno premalo časa,
  • naredi bistveno premalo različic oziroma jih premalo izpili;
 • študent povzetka ne pokaže nobeni drugi osebi (npr. iz svojega socialnega kroga);
 • večina povzetkov je tudi formalno neustreznih (npr. v primeru FDV je predvidenih 150– 200 besed in tri do pet ključnih besed), ker študenti ne preberejo navodil;
 • zelo redko je, da študent spiše jezikovno res povsem brezhibno besedilo. V vsakem primeru se velja potruditi in vklopiti črkovalnik, poskrbeti za vejice, odstraniti nerodne oz. predolge povedi ipd.;
 • prevod povzetka v angleščino ni kakovosten bodisi zato, ker ga je študent prevajal, preden je bil dokončen, bodisi zato, ker je prevod slab sam po sebi. Če je tako zaradi premalo truda, je treba povečati napore, če pa zaradi preslabega znanja angleščine, je treba poiskati pomoč;
 • pozablja se, da je treba ključne besede izbrati posebej skrbno in jih v povzetku razvrstiti po abecedi.

 

<< Nazaj Naprej >>