Običajno ima celotno besedilo diplome dva ali tri nivoje strukturiranja: poglavja (prvi nivo), podpoglavja (drugi nivo) in podpoglavja oziroma razdelke (tretji nivo). Podrobnejše strukturiranje ni potrebno, saj diplome skoraj nikoli ne presežejo 100 strani. V izjemnih primerih lahko uvedemo še četrti, vendar tega v kazalu ne prikažemo. Za morebitne nadaljnje nivoje strukturiranja – lahko tudi že za četrti nivo  –  pa uporabimo strukturiranje besedila z nadnaslovi in naštevanji.

Glede števila nivojev strukturiranja kazala smo posebej pozorni na naslednje:

  • poskrbimo, da nimamo na nobenem nivoju premajhnega števila poglavij oziroma podpoglavij, praviloma ne manj kot dve podpoglavji, na prvem nivoju pa ne manj kot tri poglavja;
  • na vseh nivojih strukturiranja se izogibamo prevelikemu številu poglavij oziroma podpoglavij, praviloma naj jih ne bo več kot deset, morebitna odstopanja morajo biti posebej utemeljena;
  • izogibamo se zgolj enemu podpoglavju v določenem poglavju (npr. le 2.1 v poglavju 2). Namesto tega snov, če je mogoče oziroma primerno, dodatno strukturiramo in naredimo dve podpoglavji (2.1 in 2.2) ali pa podpoglavje (npr. 2.1, ki je edino znotraj poglavja 2) odstranimo in pustimo zgolj poglavje (npr. 2). Podobno ravnamo tudi na nižjih nivojih;
  • izogibamo se, da bi bila poglavja ali podpoglavja istega nivoja v osrednjem delu (ne upoštevajoč zaključek in uvod) med seboj v številu strani zelo nesorazmerna, npr. dve strani v podpoglavju 2.1 in 20 strani v podpoglavju 2.2;
  • poskrbimo, da nimamo poglavij in podpoglavij z eno samo stranjo ali celo manj – to se lahko zgodi zgolj na morebitnem tretjem oziroma zadnjem nivoju.

Zgornje usmeritve so zgolj splošna priporočila. Obstajajo lahko izjeme, ki so upravičene, vendar je zanje treba imeti dobre utemeljitve.

 

<< Nazaj Naprej >>