Vprašanja podrobnega strukturiranja so v osnovi formalen problem, ki se ga lotimo po tem, ko so vsa vsebinska (poglavje 4 Raziskovanje) in procesna (podpoglavje 5.1 Splošne usmeritve) vprašanja že razjasnjena. V določenem smislu gre za tehnične vidike. V tem okviru je verjetno najbolj tipično vprašanje števila nivojev in števila poglavij oziroma podpoglavij na vsakem od nivojev (podpoglavje 5.2.1 Število nivojev). Določene posebnosti glede strukture in formata imajo še posamezni deli besedila (uvod, teorija, empirija, zaključek, povzetek), v pogledu strukturiranja pa obstajajo tudi nekatere specifične dileme (glej podpoglavje 5.3.7 Izbrani vidiki strukturiranja).

 

<< Nazaj Naprej >>