Ko je pregledana vsa glavnina literature oziroma virov (podpoglavje 2.3 Literatura in viri) in tudi določen del teorije ali empirije – in torej študent opravi vsaj nekaj deset ur dela –, tako da je že mogoče napisati določeno zaokroženo poglavje ali razdelek, je smiselno pripraviti prvi izpis na nekaj straneh.

Jedro preliminarnega besedila obsega tri do pet strani, iz katerih je mentorju razvidno, kako študent piše; v izjemnih primerih se po dogovoru lahko napiše tudi več strani, npr. glavnino teorije, ali pa tudi manj, če je študent preverjeno dobro pismen. Običajno gre za osnutek uvoda ali kakega zaokroženega besedila osrednjega teoretičnega dela. V izjemnih primerih samostojnih in motiviranih študentov, ko je koncept diplome in načrt dela povsem jasen, hkrati pa je vzpostavljeno tudi visoko zaupanje s strani mentorja, se lahko spiše tudi celotna diploma.

Na tej točki je tudi koristno, če študent napiše (če prijave še ni bilo) oziroma nadgradi elemente prijave (seveda le, če so se bistveno spremenili) in doda naslednje:

  • izhodišča oziroma »outline«, ki obsega eno do dve strani opisa vsebine;
  • dokončen opis empiričnega dela, kjer navede ključne vidike (npr. velikost vzorca, ciljno populacijo, velikost morebitnih eksperimentalnih celic, opis morebitne fokusne skupine ali število poglobljenih intervjujev) in tudi mejnike. (npr. začetek, konec, vmesne faze);
  • obnovljen predlog kazala;
  • literaturo, pri čemer se pričakuje precej dokončen pregled literature, kar pomeni, da mora študent opraviti celoten pregled literature in virov (glej podpoglavje 5.4).

Mentor nato vse to pregleda in se odzove. Če ni zapletov, na tej točki ni potreben osebni obisk in pogosto zadošča zgolj elektronska potrditev, da je preliminarno besedilo v redu in da naj študent nadaljuje. V primeru visoke zrelosti besedila in dorečenosti načrta dela lahko mentor pozove študenta, da brez dodatnih interakcij spiše kar celo diplomo. Če pa obstajajo kakršnakoli vprašanja, posebej glede empiričnega dela, je smiseln pogovor z mentorjem. Na tej točki je namreč še mogoče učinkovito preprečiti kake večje napake ali napačno smer, v katero bi lahko študent krenil.

 

<< Nazaj Naprej >>