Na osnovi vsega povedanega je mogoče skicirati shemo odločanja v procesu diplomiranja.

Slika 1: Shema odločanja v procesu diplomiranja

Zaključimo lahko predvsem naslednje:

  • najpriporočljivejše je napredovati navpično do diplome, brez vseh zamikov;
  • če že pride do odloga, je pomembno, da proces nadaljnjega odločanja formaliziramo in se tako vedno nahajamo v enem od varnih modrih blokov, bodisi na diplomi dejansko delamo – kar pomeni predvsem tri osrednje delovne faze: izbiro in prijavo (poglavje oziroma faza 2), načrt in organizacijo (faza 3) ter raziskovanje in pisanje (faza 4) – bodisi smo v procesu načrtovanega odloga oziroma čakanja, ki se sistematično preverja vsaj polletno (glej podpoglavje 1.1.3 Formalizacija odločitve);
  • izogibamo se posebnih obravnav (podpoglavje 1.4.3 Posebna obravnava), če pa do njih pride, jih izpeljemo celovito in izčrpno, predvsem pa eksplicitno in formalno.

 

<< Nazaj Naprej >>