Pri odločanju o zahtevnosti diplome se je treba okvirno opredeliti tudi do njene obsežnosti. V splošnem sicer ni nujno, da je kakovostna oziroma ambiciozna diploma tudi obsežna, čeprav se v praksi pogosto izkaže, da so dobre diplome dejansko nekoliko daljše. Načeloma pa kakovost oziroma ambicioznost diplome in njen obseg nista nujno povezana. Obstajajo dolge diplome, ki so slabe, in kratke diplome, ki so odlične. Ne glede na odnos do kakovosti se je za obsežnost oziroma dolžino celotnega besedila diplome smiselno okvirno odločiti že na začetku. Po sprejeti odločitvi nato na dolžino pazimo tudi v času celotnega pisanja. Z naraščajočo dolžino besedila namreč določeni vidiki dodatnega dela in stroškov naraščajo linearno (npr. obseg pisanja, lektoriranja, oblikovanja, tiskanja), nekateri pa naraščajo kvadratično ali celo eksponencialno (npr. zagotavljanje konsistentne strukture, usklajenost toka pripovedi, izdelava kakovostnega kazala).

Po drugi strani se v okviru vsebinsko ustrezno zastavljene diplome, ki smo ji že določili tudi nivo zahtevnosti, z dolžino samo po sebi ne obremenjujemo preveč. Dolžina je namreč razmeroma fleksibilna in če proti koncu pisanja npr. ugotavljamo, da bo končni obseg odstopal od zastavljenega, potem tega v primeru, ko bi nenadna sprememba v pisanju (pač zato, ker bi besedilo morali radikalno krajšati ali daljšati) izrazito spremenila potek ali celo koncept diplome, raje ne spreminjamo. Izjema so primeri, ko se zaradi povečanja strani povečajo potrebni napori, npr. preko mere razpoložljivega časa.

Če pisanje diplome ni ambiciozno zastavljeno, vsekakor ni nobene potrebe, da je obsežno – s tem bomo porabili le preveč časa in imeli več stroškov. Če kljub temu nastane preobsežna naloga, je bolj tehnične vsebine smiselno izločiti v dodatek oziroma priloge (angl. appendix), tako da sama diploma (brez kazala, literature in prilog) ne preseže skrajnih predpisanih mej.

Seveda so lahko diplome tudi krajše, npr. če gre za izdelavo računalniškega programa, ali daljše, če se želi študent izrecno poglobiti, posebej če ima empirični oziroma teoretski del posebnosti, ki to zahtevajo. V vsakem primeru je končna odločitev odvisna od mentorja in tudi vse navedene minimalne oziroma maksimalne meje so zgolj orientacijsko priporočilo. Preseganje predpisanega oziroma priporočenega obsega zato formalno na večni fakultet ni problem, dokler se mentor s tem strinja in dokler študent v to vstopa zavestno, zato lahko ponovimo, da se z dolžino v formalnem smislu ne gre obremenjevati. Ravno tako velja še enkrat opozoriti, da z naraščajočim obsegom hitro (več kot linearno) narašča tudi obseg dela in stroškov, zato je treba smiselnost pisanja obsežnejših diplom skrbno pretehtati, nevarnost naknadnega razširjanja pa skrbno spremljati.

<< Nazaj Naprej >>