Povzemimo še, kaj točno so kriteriji odličnosti diplomskega dela, ki jih na zagovoru komisija upošteva pri oceni in morebitnem predlogu za Prešernovo nagrado. V pravilniku FDV (Pravilnik o nagradah in priznanjih) so npr. navedene naslednje komponente odličnosti:

  1. jasnost opredelitve raziskovalnega problema in metodološkega pristopa;
  2. znanstvena odličnost ali uporabna vrednost;
  3. širina in poglobljenost teoretske zasnove nalog;
  4. metodološka korektnost;
  5. poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju;
  6. razčlenjevalna temeljitost;
  7. samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (morebitna objava);
  8. oblikovanje besedila in jezikovna kultura.

Dodati velja, da bi morala – ne glede na ambicije – k temu stremeti prav vsaka diploma. Vseh osem komponent bi moralo torej biti čim bolj kakovostnih.

<< Nazaj      Naprej >>