Ambicioznost v določenih primerih kot svojo specifično komponento že vključuje tudi izvedljivost. Če se zavedamo, da je diploma težko izvedljiva, namreč potrebujemo več ambicioznosti, da jo izdelamo.

Izvedljivost pa je lahko tudi povsem neodvisna in samostojna komponenta in takrat jo je treba posebej skrbno obravnavati, in to ločeno od ambicioznosti. Ne glede na ambicioznost namreč lahko diploma zahteva npr. nek postopek, napravo, predpogoje ali empirične procese, ki so predragi, preveč kompleksni, prezahtevni, nedosegljivi, nedostopni, neizvedljivi ali drugače nerealni. V takem primeru moramo izvedljivost najprej skrbno osvetlili najprej sami, nato pa še z mentorjem.

Izvedljivost diplome velja tudi sicer v vsakem primeru skrbno pretehtati. Večinoma sicer večjih težav z diplomami v tem pogledu ni, saj jih mentorji že po definiciji zastavijo tako, da so izvedljive. V primeru dvomov pa so glavna vprašanja naslednja:

  • Ali je zastavljeni obseg dela izvedljiv v zastavljenem času (npr. ali se bo zbiranje podatkov končalo v predvidenem roku)?
  • Ali so predvidene aktivnosti izvedljive v času, ki ga imamo na voljo (npr. 300 ur), ali pa smo si zastavili preveč ciljev (npr. tri empirične komponente, čeprav bi zadoščali tudi dve ali celo ena)?
  • Je v empiričnem delu kakšno večje tveganje (npr. smo morda odvisni od naknadnega in negotovega pristanka k sodelovanju s strani neke organizacije)?
  • Imamo za izvedbo na razpolago vse vire v zadostnem obsegu (npr. sredstva za telefonsko anketo, tisk vprašalnikov, potne stroške ipd.)?
  • Imamo potrebno predznanje za ustrezno obravnavo izbrane problematike (npr. predhodno bi morali preštudirati še nek uvodni učbenik, manjka nam tehnično znanje za branje in izpeljavo formul, nimamo programerskih veščin itd.)?
  • Ali je v procesu še kakšna večja neznanka (npr. negotovo sodelovanje ključnega izvedenca)?
  • Ali je potek procesa diplomiranja v zelo veliki meri odvisen od nekega vmesnega izida (npr. empirični del je še povsem nejasen, ker se bo lahko oblikoval šele po pregledu teorije)?
  • Če gre za zelo specializirano problematiko, je smiselno pri izvedencu preveriti, ali je naš načrt realen in izvedljiv, kar je posebej kritično, kadar proučujemo mejne populacije (npr. zaporniki)?

V primeru težav ali tveganj je smiselno dvome skrbno preveriti, predvsem z mentorjem ali pa neko drugo izkušeno osebo, nato pa po potrebi diplomo poenostaviti oziroma jo izvedbeno prilagoditi.

<< Nazaj           Naprej >>