Uvodoma se predpostavlja, da je študent motiviran za diplomo. Zakaj diplomirati, je zato v tem okviru odvečno vprašanje. Študent se je namreč glede tega – sicer implicitno, vendar zelo jasno – izrekel že z vpisom v izbrani študijski program in nato znova ob vsakoletnem napredovanju po letnikih. Zelo dobri razlogi morajo obstajati, da bi to vprašanje načenjal, potem ko je opravil (skoraj) vse obveznosti študijskega programa in ga čaka samo še diploma. Tovrstne situacije sicer obstajajo, vendar so redke in posebne, zato bodo obravnavane naknadno (podpoglavje 1.4.2 Vzroki).

V nadaljevanju je torej predmet obravnave glavnina študentov, ki z osnovno motivacijo nimajo težav. To med drugim pomeni, da celo študenti, ki imajo z diplomiranjem največ problemov, premorejo dovolj motivacije, da bi v hipotetičnem primeru, ko bi za diplomiranje zadoščal zgolj pritisk na čarobni gumb, tak gumb brez pomislekov uporabili. Z drugimi besedami, predpostavlja se, da študenti nimajo načelnih zadržkov do diplomiranja, ampak imajo zgolj izvedbene težave. Pri tem so na prvem mestu vprašanja ključne odločitve, ki se nanaša na izbiro obdobja, realnost odločitve in formalizacijo celotnega procesa.

<< Nazaj         Naprej >>