Na večini programov terciarnega izobraževanja – višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija (na prvi in drugi bolonjski stopnji) – so predvidene zaključne naloge. Običajno zahtevajo več deset strani besedila, ki mora ustrezati vsebinskim standardom izbranega področja in tudi formalnim določilom.

Nekateri študijski programi zaključne naloge sicer nimajo, pri ostalih pa govorimo o višješolski, visokošolski in univerzitetni diplomi ter strokovnem in znanstvenem (oziroma raziskovalnem) magisteriju. Smiselno se v ta okvir uvrščajo tudi zaključna dela na področju specializacij ter poslovnih magisterijev (MBA).

Ne glede na vrsto in nivo zaključnih nalog pa se v pričujočih priporočilih uporablja enoten izraz diploma.

V vsebinskem smislu diploma zaokrožuje študij in pokaže, da je študent sposoben samostojnega proučevanja ali celo raziskovanja določene problematike, hkrati pa je sposoben svoje ugotovitve tudi ustrezno ubesediti.