Spletno mesto obravnava šest korakov  procesa diplomiranja: odločitev, prijava, načrt, raziskovanje, pisanje in zaključevanje. Ob tem podaja kritična opozorila in koristne nasvete.

V formalnem smislu besedilo ni pisano posebej za splet, ampak gre v osnovi za format knjige, ki je razrezana na 99 podpoglavij, urejenih v trinivojsko navigacijo. Obiskovalci, ki iščejo kratke in udarne informacije, lahko pregledajo pogosta vprašanja (FAQ) in kontrolne sezname oziroma odljuknice (angl. checklist), kjer so za vsakega od šestih korakov zbrani glavni poudarki.

Podrobnejše informacije o spletnem mestu so na povezavah definicija diplome, opredelitev problema diplomiranja, namen in struktura spletnega mesta, napotki za uporabo ter avtorstvo.