Ena najtežjih kršitev avtorstva je plačana pomoč, ki jo študent npr. najame na trgu po komercialnih tarifah. Ponudbe storitev pomoči pri pisanju diplome je na spletu namreč veliko, od statističnih konzultacij do celovitih storitev izdelovanja celotne diplome. Glede na številnost ponudbe, lepa spletišča, razdelanost storitev ter natančnost cenikov se te storitve očitno tudi močno koristijo. V tem pogledu je izjemno ilustrativno novinarsko raziskovanje obravnavanega fenomena, ki je sicer potekalo že pred nekaj leti (»Vsako diplomo napišem, kot da je moja«). Razmere so se v vmesnem času nekoliko izboljšale, vendar je zapis še vedno nadvse aktualen.

Najemanje kakršnekoli plačane in zamolčane avtorske pomoči seveda ni dovoljeno in je potencialno izredno tvegano tako z vidika možnih neformalnih posledic in neprijetnosti (npr. medsebojno izsiljevanje vpletenih) kot z vidika formalnih postopkov na fakulteti.

Nudenje oziroma prejemanje plačane zunanje pomoči pri pisanju diplomskih, magistrskih in doktorskih del v ožjem smislu in formalno sicer ni plagiatorstvo, saj vira, od katerega bi prepisoval, v resnici sploh ni. Kljub temu gre za nesporno kršitev izjave o avtorstvu, zato je na tej osnovi predmet obravnave v fakultetnih postopkih, na osnovi katerih se lahko diploma naknadno tudi odvzame.

V primeru tržne storitve je tovrstna pomoč tudi kaznivo dejanje, opredeljeno kot »Posebni primeri ponarejanja listin« (252. člen Kazenskega zakonika). Predvidena kazen je zaporna, in sicer do tri leta, kar ni šala. Pri tem je kazniv že sam poskus, in to za obe strani – za ponudnika storitve, ki je prejel plačilo, in za prejemnika, ki je storitev, to je izdelavo avtorske storitve pisanja diplome oziroma njenega dela, plačal in jo nato uveljavljal kot svoje avtorsko delo.

Privlačnost tovrstnega kupovanja avtorskih storitev se v določeni meri krepi tudi zato, ker študenti že v toku študija izvajajo manjše »nakupe« seminarskih nalog, posebej statističnih in metodoloških. Na ta način postopno izgubljajo predsodke. Ko pridejo do diplome, se jim zato tudi nakup celotne diplome ne zdi več posebej problematičen.

 

<< Nazaj Naprej >>