V primeru, da študent pri pisanju diplome koristi kakršnokoli pomoč ali svetovanje, ki bi preseglo neformalne pogovore in splošno povratno informacijo zunanjih bralcev pri branju osnutkov, mora o tem obvestiti mentorja. Tovrstna pomoč namreč zlahka poseže v avtorstvo diplome in s tem povzroči kršitev izjave o avtorstvu. Najbolje je, če študent potencialno avtorsko pomoč preveri pri mentorju vnaprej, preden se v karkoli zaplete.

Pri tem ni pomembno, ali je ta pomoč plačana ali ne, saj lahko v avtorstvo diplome z brezplačnim delom in svetovanjem posegajo tudi osebe iz našega socialnega kroga (npr. študentski kolegi, sorodniki, prijatelji), ki nam storitve formalno seveda ne zaračunajo. Tako lahko namesto nas opravijo empirični del, pisanje ali celo konceptualizacijo in strukturiranje. V tem okviru osnovno tveganje predstavlja predvsem dejstvo, da lahko oseba, ki nam je brezplačno avtorsko pomagala, zaradi določenih okoliščin pozneje to obžaluje ali pa nam na tej osnovi celo škoduje (npr. očita, izsiljuje). Odnosi in medčloveška razmerja se namreč pogosto spreminjajo.

V takem primeru je neugodno tudi nesporno dejstvo, da smo izjavo zavestno podpisali z občutkom laži. S tem smo zabredli v kršitve osebne integritete, kar nikakor ni nekaj zanemarljivega, čeprav se v začetku morda tega ne zavedamo.

 

<< Nazaj Naprej >>