Na tej točki se morda pojavi vprašanje, katere vrste pomoči so sploh dovoljene. Z dovoljenjem mentorja in izrecno navedbo (ter morebitno zahvalo) v diplomi so lahko v določenih primerih dopustne naslednje oblike pomoči:

  • avtorske ideje in predlogi, ki so nam jih brezplačno posredovale osebe iz našega socialnega kroga, vendar pod pogojem, da vir zelo jasno navedemo (npr. osebna korespondenca določenega dne);
  • avtorski prispevek k vidikom, ki za našo diplomo niso osrednji. Gre za zadeve podpornega pomena, zlasti za nekatere nujne specializirane storitve kot npr. specifična ekspertna mnenja, izdelava podpornega računalniškega programa, prevod iz določenega jezika ipd. Odgovarjajoči prispevek seveda jasno navedemo;
  • tehnična podpora, kot so storitve grafičnega oblikovanja, bibliografije in lektoriranja;
  • v posebnih primerih se lahko z dovoljenjem mentorja in izrecno navedbo dogovorimo tudi za naprednejšo jezikovno pomoč (glej podpoglavje 4.5 Lektoriranje).

 

<< Nazaj Naprej >>