Dobra začetna organiziranost je bistvena, če želimo diplomo napisati učinkovito in brez nepotrebne izgube časa. Podroben načrt lahko izdelamo še pred izbiro teme, lahko vzporedno s procesom prijave, lahko pa šele po prijavi, kar je tudi najobičajnejše. Bistveno je, da ga naredimo najkasneje do trenutka, ko je jasno, da je naše (realno izbrano) polletno obdobje diplomiranja tukaj in se bomo osrednjega dela diplome dejansko lotili.

V nobenem primeru se ni modro lotiti pisanja diplome, ne da bi se pred tem ustrezno razgledali, kar je obravnavano v podpoglavjih 3.1 Projektni plan,  3.2 Časovni načrt, 3.4 Priprave in 3.5 Etični vidiki. Posebej slednje je izjemno pomembno in se ne bi smelo podcenjevati.

Pri načrtovanju procesa diplomiranja ne gre za časovno zahtevna opravila ali poglabljanje, ampak predvsem za sistematičen razmislek, zato izdelava celotnega načrta večinoma zahteva – po tem,, ko se razgleda in informira –   od študenta manj kot uro časa, morda celo zgolj nekaj deset minut.

Hiter pregled ključnih vidikov načrtovanja je podan tudi v odgovarjajočem kontrolnem seznamu vprašanj oziroma odkljuknici (angl. checklist).

<< Nazaj Naprej >>