Dobra začetna organiziranost je bistvena, če želimo diplomo napisati učinkovito in brez nepotrebne izgube časa. Podroben načrt lahko izdelamo še pred izbiro teme, lahko vzporedno s procesom prijave, lahko pa šele po prijavi, kar je tudi najobičajnejše. Bistveno je, da ga naredimo do trenutka, ko je jasno, da je naše (realno izbrano) polletno obdobje diplomiranja tukaj in se bomo osrednjega dela diplome dejansko lotili.

V nobenem primeru se ni modro lotiti pisanja diplome, ne da bi pred tem naredili ustrezen projektni plan, izdelali časovni načrt, izvedli  vse potrebne priprave in se izobrazili o etičnih vidikih, ki so izjemno pomembni in jih nikakor ne smemo podcenjevati.

Pri načrtovanju gre predvsem za sistematičen razmislek, zato izdelava celotnega načrta večinoma zahteva od študenta manj kot uro časa, morda celo le nekaj deset minut.

Hiter pregled ključnih vidikov načrtovanja je zbran v odgovarjajočem kontrolnem seznamu vprašanj oziroma odkljuknici (angl. checklist)).

 

<< Nazaj Naprej >>