FAQ

Nekaj pogostih vprašanj, ki so povezana s spletnim mestom oziroma s procesom diplomiranja:

  • Niti približno nimam časa, da bi se poglabljal v obsežna priporočila na tej strani … V takem primeru zadošča pregledati ustrezen kontrolni seznam oziroma odkljuknico (angl. checklist). 
  • Diplomo imam prijavljeno, vendar se ne morem pripraviti k delu … Oglejte si reševanje težav. Zelo malo je verjetno, da imate problem, ki še ni bil obravnavan. Na tej osnovi prilagodite oziroma izdelajte lastno strategijo. Poudariti velja, da v samem pogledu motivacije pogosto najbolj pomaga, če se zazremo v brezno posledic nediplomiranja ter v tveganja, ki jih prinaša odlaganja diplome.
  • Diploma je zame še daleč, oddaljena in nerealna. Kaj je tu lahko koristnega zame? Storite lahko tri stvari. Prvič, določite okvirno polletno obdobje diplomiranja; če to obdobje ni drugi semester zadnjega letnika, o odločitvi res dobro razmislite. Drugič, ne glede, kakšna je odločitev, na pol leta nastavite opomnik in to odločitev potrdite ali spremenite, predvsem pa jo formalizirajte. Tretjič, čim prej se seznanite s štirimi načini izbire teme diplomske naloge.
  • Diplomo imam že opravljeno. Kaj je tu lahko koristnega zame? Za vse vrste projektov oziroma pisanj so koristna naslednja podpoglavja: Koraki in mejniki, Organizacija dela, Organizacija pisanja, Statistične analize, Reševanje težav, Promocija diplome in Tabele in grafi.
  • Ali so kje priporočila za izdelavo PPT predstavitve? Na voljo so v okviru napotkov za pripravo prezentacije.