Kontrolni seznam vprašanj za preverjanje aktivnosti v koraku PRIJAVA:

 • Ali smo se proaktivno odločili, kako bomo poiskali temo za diplomo(ali prepuščamo, da nas pri tem vodi ali celo v to prisili študijski ritem oziroma administrativni sistem)?
 • Smo se odločili zgolj za sestanek z izbranim mentorjem ali tudi za neformalne pogovore z drugimi potencialnimi mentorji?
 • Ali smo izdelavo in oddajo prijave časovno umestili?
 • Smo pretehtali razloge za in proti somentorstvu oziroma sodiplomiranju?
 • Smo se na prvi sestanek z mentorjem ustrezno pripravili?
 • Smo pred prijavo pregledali osnovni krog literature?
 • Smo prijavo napisali v skladu s fakultetnimi navodili in tudi v skladu s priporočili?
 • Smo dobro razmislili o ustreznem naslovu?
 • Smo našli ustrezno ravnovesje med podrobnostjo prijave in njeno čim večjo odprtostjo?
 • Razumemo administrativni proces oziroma potek prijave?
 • Ali smo prijavo pred oddajo natančno pregledali, tako da smo po zadnjem branju res povsem zadovoljni in nimamo nobenih popravkov?
 • Smo prijavo pred oddajo jezikovno zelo skrbno pogledali?