Kontrolni seznam vprašanj (angl. checklist) za preverjanje aktivnosti v koraku NAČRT: