Kontrolni seznam vprašanj (angl. checklist) za preverjanje aktivnosti v koraku NAČRT:

 • Smo identificirali osnovne bloke aktivnosti (teorija, empirija, pisanje) v okvirni projektni plan?
 • Smo skicirali ustrezno zaporedje osnovnih aktivnosti?
 • Smo narisali (Slika 9) glavne korake, časovne mejnike in okvirno porabo časa?
 • Smo glavnino dela strnili v čim krajše obdobje in tudi tako, da je čim manj (med seboj ločenih) blokov intenzivnega dela?
 • Smo preverili, če je naše delo dobro organizirano?
 • Smo o časovnem poteku in mejnikih obvestili svoj socialni in poslovni krog?
 • Če delamo doma – imamo res dobre pogoje dela in s tem dobre razloge, da se ne odločimo za delo v knjižnici?
 • Smo zagotovili ustrezen računalnik in po potrebi (posebej v primeru empiričnega dela) dva ekrana?
 • Smo poskrbeli za arhiviranje in sprotno shranjevanje dokumenta v oblaku?
 • Smo v nastajajoči tekst že na samem začetku vnesli kazalo, ki ga nato dopolnjujemo?
 • Smo skrbno premislili in se odločili glede uporabe programov za vodenje literature?
 • Smo identificirali in o tem vnaprej obvestili zunanje bralce naše diplome?
 • Smo izbrali in ustrezno planirali proces lektoriranja?
 • Nam je res popolnoma jasno, kaj vse spada v plagiatorstvo?
 • Razumemo, kako pomembno – pa tudi težko – je ravnati etično (v ta namen preverimo vseh sedem glavnih pasti neetičnega ravnanja)?
 • Smo se odločili za morebitne družabne in promocijske aktivnosti, ki bodo sledile diplomi?