Za korak v procesu diplomiranja, v katerem se trenutno nahajamo, lahko pregledamo tudi ustrezen kontrolni seznam oziroma odkljuknico (angl. checklist): odločitev, prijava, načrt, raziskovanje, pisanje in  zaključek, kjer so strnjena najpomembnejša priporočila.

Če se nahajamo (že ali še) izven procesa diplomiranja, najdemo ključne usmeritve v rubriki FAQ, kjer so podani odgovori tudi na nekatera druga aktualna vprašanja.